mask

Projekty badawczo-rozwojowe

Głównym obszarem zainteresowania działu B+R jest realizacja projektów związanych z łącznością satelitarną. Od momentu utworzenia działu w 2016 roku, we współpracy z Działem Inżynierii Produkcji, nasi inżynierowie opracowali przenośny terminal satelitarny SatPack oraz wykonali integrację systemów antenowych typu FlyAway, HUB/Master oraz DriveAway z wykorzystaniem autorskich metod naprowadzania oraz sterownia antenami i pozostałymi elementami zintegrowanego terminala.

 

projekty

 

Nasz zespół składa się z elektroników i programistów, posiadających szeroką wiedzę w swoich dziedzinach, co pozwala na samodzielne wykonanie szerokiego spektrum prac koncepcyjnych, rozwojowych i wdrożeniowych.

 

 

inteligentny rozwoj

 

 

fundusz

 

Projektowanie i konstrukcja układów elektronicznych

Projekty obwodów drukowanych wykonujemy w oparciu o oprogramowanie Altium Designer, a posiadane zaplecze technologiczne oraz kompetencje zatrudnianych specjalistów pozwalają na samodzielny montaż zarówno prostych, jak i złożonych serii prototypowych. Swoje rozwiązania opieramy głównie o mikrokontrolery z serii STM32.
W naszych szeregach zatrudniamy też inżynierów posiadających wiedzę z zakresu konstruowania i pomiarów układów mikrofalowych. Samodzielnie wykonujemy aktywne i pasywne elementy toru radiowego, pracujące na częstotliwościach aż do 18GHz. W prowadzeniu symulacji mikrofalowych pomaga nam oprogramowanie CST Studio.

 

Oprogramowanie

W zespole B+R pracują programiści języków C, C++, Python i JavaScript.
Oprogramowanie na systemy wbudowane opieramy głównie o język C++, który sukcesywnie wypiera z architektury tworzonych systemów język C. Deweloperom pozwala to na większą elastyczność w pracy, a stworzona warstwa abstrakcji zwiększa łatwość adaptacji kodu do nowych platform sprzętowych.
Architektura oprogramowania odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy modułami systemów antenowych opracowywana jest przez programistów Python. To również ci deweloperzy są odpowiedzialni za zapewnienie współdziałania układów projektowanych w GISS z urządzeniami innych producentów.
Interfejsy webowe dla wytwarzanych urządzeń projektują oraz wykonują programiści JavaScript, ściśle współpracujący z inżynierami aplikacyjnymi oraz użytkownikami końcowymi.

Dział B+R dysponuje bogatym zapleczem technologicznym, zwiększającym efektywność pracy. W swoim laboratorium posiadamy analizatory widma, VNA, szerokopasmowe oscyloskopy, specjalistyczne stacje lutownicze, generatory, multimetry, zasilacze i obciążenia elektroniczne oraz różnego rodzaju drobny sprzęt pomiarowy, ułatwiający codzienną pracę inżynierów.

W nowo wybudowanym Centrum Badawczo - Rozwojowym posiadamy przestronne pomieszczenia pozwalające na wygodną pracę członków zespołu, jak również osobne pomieszczenie do montażu ESD, umożliwiające elektronikom-montażystom wykonywanie codziennych zadań w komfortowych warunkach.