mask

Systemy Drive away / On the move


Systemy łączności satelitarnej typu SOTP (Satcom on the Pause) i COTM (Communication on the move) umożliwiają nawiązanie szybkiej i niezawodnej łączności oraz organizację mobilnych centrów dowodzenia.

 

Zespół inżynierów GISS zapewnia możliwości kompleksowej integracji systemów satelitarnych w dowolnej zabudowie pojazdowej tj. pojazdach osobowych, ciężarowych, przyczepach i platformach.

 

W ramach prowadzonych projektów zapewniamy:

  • Analizę potrzeb, studium wykonalności, koncepcję
  • Dobór osprzętu w zależności od środowiska pracy i wymagań
  • Projekt i optymalizację techniczno-kosztową
  • Produkcję i integrację
  • Uruchomienie
  • Szkolenia dla personelu
  • Obsługę gwarancyjną i pełne wsparcie serwisowe