mask

CQB House

CQB House produkcji GISS jest specjalnie zaprojektowanym systemem mobilnych paneli balistycznych, umożliwiających zbudowanie obiektu szkoleniowego charakteryzującego się rzeczywistym odwzorowaniem pola działań. Pozwala on na organizację treningów taktycznych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków panujących na współczesnym polu walki.

CQB House Pozwala on na realizację, z wykorzystaniem amunicji ostrej, szerokiego spektrum szkoleń, przygotowujących do operacji typu:

  • Walka w terenie zurbanizowanym
  • Walka w przestrzeniach zamkniętych
  • Uwalnianie zakładników
  • Kontr-terroryzm
  • Rozpoznanie specjalne
  • Akcja bezpośrednia
  • Ochrona VIP


Dzięki wykorzystaniu w szkoleniu etatowego wyposażenia oraz ostrej amunicji, poziom realności treningu wzrasta, podnosi się koncentracja oraz pewność nabytych umiejętności. Zainstalowane wewnątrz systemy wspomagania szkolenia umożliwiają kompleksową analizę treningu, identyfikację błędów indywidualnych i grupowych, co realnie pozwala uniknąć ich w przyszłości zarówno w trakcie treningu jak i podczas prowadzenia działań bojowych.

 


Karty katalogowe