Projekty B+R współfinansowane ze środków UE

Projekty współfinansowane z UE

 

Numer umowy o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-I706/21-00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

pn.: "Wdrożenie własnych prac B+R do działalności gospodarczej GISS Sp. z o.o."

Tytuł projektu: "Wdrożenie własnych prac B+R do działalności gospodarczej GISS Sp. z o.o."

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy własnych wyników prac B+R, których zakres obejmował opracowanie znacząco ulepszonego terminala do komunikacji satelitarnej (innowacja produktowa) i autorskiego sposobu jego wytwarzania (innowacja procesowa) W ramach niniejszego projektu zaplanowano działania, które umożliwią firmie GISS wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych terminali.

Wartość projektu: 1 281 498,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 570 427,95 zł

 

 

Projekty współfinansowane z UE

 

Numer umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0105/16

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

pn.: "System automatycznej detekcji zagrożeń infrastruktury krytycznej oparty na multimodalnym układzie pomiarowym"

Tytuł projektu: System automatycznej detekcji zagrożeń infrastruktury krytycznej oparty na multimodalnym układzie pomiarowym.

Cel projektu: Opracowanie innowacji produktowej w postaci systemu automatycznej detekcji zagrożeń inwazyjnych i technicznych infrastruktury krytycznej. System składać się będzie z bezzałogowych statków powietrznych z multimodalnym układem pomiarowym oraz platformy sprzętowo-aplikacyjnej, pozwalając na automatyczną identyfikację obiektów w ramach określonych kategorii.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi wdrożenie na rynek systemu pozwalającego na identyfikację zagrożeń m. in. gazociągów, rurociągów produktowych oraz rurociągów surowcowych. Akwizycja danych optycznych prowadzona z wykorzystaniem systemu oparta zostanie na przelotach bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w zestaw kamer monitorujących stan infrastruktury, co zmniejszy ilość przejazdów patroli wzdłuż rurociągów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury. Kolejnym aspektem pozytywnego oddziaływania rezultatu projektu na środowisko jest zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii rurociągu, a w przypadku wystąpienia awarii i uwolnienia do środowiska przesyłanych surowców - skrócenie czasu reakcji na zdarzenie. Archiwizacja danych optycznych umożliwi prowadzenie analiz porównawczych danych wejściowych ze stanem obecnym infrastruktury i w efekcie wczesne wykrycie odkształceń i zmian położenia rurociągu, potencjalnie prowadzących do awarii.

Wartość projektu: 7 889 118,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 797 235,17 zł

 

 

 

Projekty współfinansowane z UE

 

Numer umowy o dofinansowanie POIR.02.01.00-00-0057/18-00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju 

pn.: " Centrum Badawczo Rozwojowe technologii łączności satelitarnych GISS Sp. z o.o "

Tytuł projektu: Centrum Badawczo Rozwojowe technologii łączności satelitarnych GISS Sp. z o.o

Cel projektu: Stworzenie przez spółkę GISS nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Projekt obejmuje zakup nieruchomości gruntowej, budowę oraz wyposażenie centrum badawczego w niezbędną aparaturę i sprzęt, w którym prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe. Celem działań jest utworzenie infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnego produktu w postaci innowacyjnego systemu łączności satelitarnej a także nowego sposobu wytwarzania elementów takiego sytemu.
Planowane efekty: Wszystkie działania w ramach projektu służyć będą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów. Ich efektem będzie opracowanie nowatorskich systemów satelitarnych, poprzez autorskie opracowanie elementów tego systemu, o dotychczas niespotykanych parametrach technicznych i nowych funkcjonalnościach.

Wartość projektu: 11 497 672,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 958 960,13 zł

 

 

Projekty współfinansowane z UE

 

Numer umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0449/20-00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

pn.: "Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego terminala VSAT w klasie Flyaway z unikatowym kontrolerem zarządzającym, a także autorskiej technologii wytwarzania, pozwalającej na zwiększenie skali integracji i redukcję wagi"

Tytuł projektu: Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego terminala VSAT w klasie Flyaway z unikatowym kontrolerem zarządzającym, a także autorskiej technologii wytwarzania, pozwalającej na zwiększenie skali integracji i redukcję wagi

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego terminala VSAT klasie Flyway o zwiększonej skali integracji redukującej wagę i liczbę komponentów, a także umożliwiającej szybki montaż oraz oferującego nowe funkcjonalności i intuicyjną obsługę dzięki nowoczesnemu zintegrowanemu kontrolerowi zarządzającemu

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie prototyp terminala VSAT klasy Flyaway o zwiększonej skali integracji i zredukowanej wadze. Dodatkowo efektem prac będzie autorska technologia wytwarzania terminali VSAT i nowa metodyka wyznaczania charakterystyk promieniowania. Produkt będący efektem realizacji projektu będzie odznaczał się efektywnością przy jednoczesnej prostocie użytkowania.

Wartość projektu: 7 210 124,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 135 305,42 zł

 

 

Projekty współfinansowane z UE

Numer umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-d778/20-00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

pn.: "Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego terminala satelitarnego typu manpack"

Tytuł projektu: Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego terminala satelitarnego typu manpack

Cel projektu: Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze terminala satelitarnego w klasie manpack jako innowacja produktowa. Uzupełnieniem będzie innowacja procesowa związana opracowaniem autorskiej technologii dotyczącej wytwarzania terminali manpack. Celem projektu jest uzyskanie nowych cech, właściwości i funkcjonalności terminala, które dotychczas nie były dostępne na rynku.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy opracowanie i wytworzenie autorskiego rozwiązania technologicznego zakresie terminali satelitarnych. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej, co oznacza, że po zakończeniu projektu będzie odbywała się produkcja i sprzedaż terminali satelitarnych w klasie manpack.

Wartość projektu: 1 322 022,21 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 702 000,00 zł

informacja pfr