mask

Szczegółowe informacje o firmie GISS

Biuro z zewnątrz

Spółka GISS została założona w 2012 roku jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność na rynku systemów lotniskowych i łączności wojskowej. W pierwszej fazie istnienia firmy model biznesowy opierał się na współpracy międzynarodowej jako dostawca rozwiązań technicznych. Dodatkowo zespół inżynierski GISS stale zwiększał kompetencje w zakresie instalacji i serwisu urządzeń nawigacyjnych ILS/DME.

Lata 2012 – 2013 to okres aktywności spółki w obszarze systemów radarowych i instalacji osprzętu ILS w branży lotniczej.

Lata 2014 – 2015 – GISS rozszerza zakres dostarczanych produktów o obiekty szkoleniowe, bazy strzeleckie i wyposażenie strzelnic.

W 2016 roku Zarząd spółki GISS podjął decyzję i otworzeniu działu B+R i rozpoczęciu działalności rozwojowej w obrębie innowacyjnych i autorskich produktów segmentu łączności satelitarnej.

W 2018 GISS zajmuje ugruntowaną pozycję na rynku łączności satelitarnej, systemów zarządzania ruchem lotniczym i nawigacji a także w sektorze rozwiązań strzeleckich (obiekty szkoleniowe). W tym roku rozpoczęto budowę centrum badawczo-rozwojowego GISS.

W 2021 zakończono budowę obiektu i otworzono profesjonalne centrum nowych technologii łączności satelitarnej.