mask

Systemy anty UAV

 

W związku z rosnącą liczbą incydentów związanych z nielegalnym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, wzrasta zapotrzebowanie na niezawodne systemy detekcji i oddziaływania. Odpowiadając na zapotrzebowanie GISS sp. z o.o. oferuje konkurencyjne rozwiązania, które znajdują zastosowanie na całym świecie.